Grantový systém města Olešnice

SDH Olešnice každoročně úspěšně žádá o přidělení finanční prostředků z grantového systému města Olešnice. Město Olešnice nás podporuje zejména v oblastech využití volného času dětí a mládeže, sportovních a kulturních aktivit.

Děkujeme za finanční příspěvek!